Mimarlık Konuşmaları

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2013 yılında “Mimarlık Konuşmaları” adı altında bir konferanslar dizisi başlatmıştır. Bu konferanslar dizisi mimarlık alanından ulusal ve uluslararası önemli mimarların, uzmanların ve akademisyenlerin güncel konulara ilişkin çalışmalarını sunduğu ve tartışmaya açtığı bir ortam sunar. 
Bölümümüzün kongre, çalıştay gibi etkinliklerinin yanında Mimarlık Konuşmaları dizisi süreklilik içeren bir etkinlik olarak devam etmektedir. 2020 senesinde 68.si düzenlenen dizide yapı teknolojisinden mimari tasarıma, restorasyondan kentsel tasarıma farklı ölçek ve alanlardan konular ele alınır ve, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim süreçlerinde yararlanabilecekleri önemli etkinlik alanlarından biridir. 
 

Mimarlık Konuşmaları