İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Bir Buluş Daha…

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi N. Ömer Saatcıoğlu’nun enerji etkin bina tasarımı çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Doğal Havalandırma Sağlayan, Nefes Alan Duvar Aparatı” isimli buluşunun patent başvurusu gerçekleştirildi.

“Pasif Ev” (Passive House) standartlarına göre tasarlanmış, ısıtma ve soğutma sistemleri bulunmayan binalar mevcuttur. Ancak bu binalarda ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi olmak zorundadır. Ekolojik binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini tamamen pasif hale getirmek, bu üçü bağlamında sıfır enerjili bir tasarım oluşturmak şu anda uzak bir hedef gibi görünmektedir. Bununla havalandırma sisteminin de pasif hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin; ikinci nesil “nefes alan duvar” sisteminde, duvarı dıştan-içe delen, çapı 1 mm’yi geçmeyen yüzlerce delik oluşturularak düşük hızda ve az miktarda hava geçişine imkân sağlanmaktadır. Bu anlayış günümüz çok katmanlı, hava geçirimsiz ve yoğun yalıtımlı 20. yy bina kabuk anlayışına taban tabana zıttır.

Dr. Öğr. Üyesi Saatcıoğlu’nun buluşu, samanın boşluklu ve hava geçişine izin veren yapısını kullanarak uygun yoğunluk ve derinliğin ayarlanması ile içeri kontrollü ve istenilen miktarda doğal hava akışına izin veren bir tür pasif havalandırma aparatıdır. Amaç; teoride ısıtma, soğutma ve havalandırmayı tamamen pasif hale getirip, sıfır enerjili bina hedefine bir adım daha yaklaşabilmektir. Bundan sonraki hedef ise buluşun bir araştırma projesine dönüştürülerek deney sonuçlarından elde edilecek veriler ile buluşun geliştirilmesidir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/14/2021 - 13:00