"DİJİTALLEŞEN GÜNDELİK YAŞAM" Öğrenci Fotoğraf Yarışması

"DİJİTALLEŞEN GÜNDELİK YAŞAM"
1. Kategori: LİSANS DÜZEYİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından YÖK’e bağlı tüm üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı lisans programı öğrencilerine yönelik bir fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmaya, dijitalleşmenin genel olarak yaşamımızdaki yeri, etkisi ve gündelik alışkanlıkları dönüştürmesini yansıtan fotoğraflar ile başvurulması beklenmektedir.
 

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru tarihleri
: 30 Nisan 2024 – 12 Mayıs 2024
Sonuçların açıklanması ve Ödül töreni: 16 Mayıs 2024 

ÖDÜLLER

1.lik Ödülü: 7000 TL 
2.lik Ödülü: 5000 TL 
3.lük Ödülü: 3000 TL 
Mansiyon (5 adet): 1000 TL 
 

"DİJİTALLEŞEN GÜNDELİK YAŞAM"
2. Kategori: LİSE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

İKÜ Mimarlik Bölümü tarafından, MEB’e bağlı liselerde okuyan lise öğrencilerine yönelik bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yarışmaya, dijitalleşmenin genel olarak yaşamımızdaki yeri, etkisi ve gündelik alışkanlıkları dönüştürmesini yansıtan fotoğraflar ile başvurulması beklenmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru tarihleri: 30 Nisan 2024 – 12 Mayıs 2024
Sonuçların açıklanması ve Ödül töreni: 16 Mayıs 2024 

ÖDÜLLER

1.lik Ödülü: 7000 TL 
2.lik Ödülü: 5000 TL 
3.lük Ödülü: 3000 TL 
Mansiyon (5 adet): 1000 TL 

KATILIM ŞARTLARI 

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 2. 1. Kategori: Lisans düzeyinde üniversite öğrencileri fotoğraf yarışması, örgün eğitimdeki tüm üniversitelerin Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine açıktır. 
  2. kategori: Lise öğrencileri fotoğraf yarışması, MEB’na bağlı liselerde okuyan tüm öğrencilere açıktır. 
 3. Yarışmaya jüri üyeleri ve danışma kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz. 
 4. Instagram ortamında gerçekleşecek olan yarışma için katılımcıların “herkese açık” bir hesap üzerinden @ikumimarlikbolumu hesabını etiketleyerek ve Lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri: #DijitalleşenGündelikYaşam_lisans, Lise öğrencileri: #DijitalleşenGündelikYaşam_lise etiketini kullanarak fotoğraf önerilerini paylaşmaları beklenmektedir. Örnek: “Çalışmanın adı” @ikumimarlikbolumu #DijitalleşenGündelikYaşam_lisans veya #DijitalleşenGündelikYaşam_lise
 5. Etiketlerin tam ve doğru yazılmasından katılımcı sorumludur. Eksik ya da hatalı etiketle paylaşılan fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 6. İKÜ Mimarlık Bölümü ödül kazanan fotoğrafları 16 Mayıs 2024 tarihinde; İKÜ Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasında düzenlenecek ödül töreninde açıklayacak, 17 Mayıs tarihinden itibaren İKÜ Mimarlık resmi internet sayfasından https://mim.iku.edu.tr/ ve @ikumimarlikbolumu instagram hesabından duyuracaktır. 
 7. Kazananların ödül tesliminde başvurdukları kategoride istenen şartlara uygun öğrenci olduklarını kanıtlayan belgelerini teslim etmeleri zorunludur.
 8. Gerekli görülmesi durumunda, yarışma sonrası düzenlenecek sergide kullanılmak üzere, ödül ve sergileme alan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halleri yarışma sekretaryası tarafından ilerleyen tarihlerde talep edilebilir. Sergiden 2 gün öncesine kadar teslim edilmemesi hâlinde İKÜ uygun göreceği şekil ve çözünürlükte fotoğrafı sergileme hakkına sahiptir.
 9. Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 (iki) adet renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilir. İkiden fazla fotoğrafla katılınması durumunda belirtilen Instagram etiketi ile yüklenen ilk iki fotoğraf yarışmaya dâhil edilecektir. 
 10. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri ve Instagram hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir. Gönderileri gizli olan kullanıcılar etiketleri kullanarak hesaplarından fotoğraf paylaşsalar dahi, fotoğrafı görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılacaklardır. 
 11. Renk, keskinlik, kontrast, doygunluk gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 
 12. İnsanlı veya insansız hava araçlarıyla (drone) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Bu araçların kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluk katılımcıya aittir. İlgili durumda katılımcının gerekli izin belgelerini sekretaryaya sunmaları beklenir. 
 13. Başvuru tarihinden önce fotoğraf herhangi bir mecrada yayınlanmamış olmalıdır.
 14. Katılımcılar paylaştıkları fotoğrafı kendilerinin çektiğini taahhüt eder. Yarışma sonucu finale kalan eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır ve doğacak hukuki sorunlardan, paylaşımı yapan fotoğrafçı sorumludur. Yarışma sonrasında kendilerine ait olmadığı ya da şartnamede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen ödül veya sergileme alan fotoğraflar diskalifiye edilecek, verilen ödülün iadesi istenecek ve diskalifiye edilen ödülün yeri boş bırakılacaktır. 
 15. Bu eserlerin olası telif hakkı ve yasal sorumluluklarından İstanbul Kültür Üniversitesi sorumlu değildir. 
 16. Yarışmada ödül ya da sergileme kazanan katılımcıların her birinden, takvimde belirtilen teslim tarihinde öğrenci belgeleri talep edilecektir. Öğrencilik durumlarını zamanında belgeleyemeyen katılımcılar ödüllerini alamayacaklar ve yarışma dışı kalacaklardır. 
 17. Katılımcılar 6698 sayılı K.V.K.K. çerçevesinde https://www.iku.edu.tr/tr/kvkk internet sitesinde bulunan aydınlatma formlarını okuyup anladıklarını, öğrencilik statüsü ve yarışmaya dair kişisel verilerin İKÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası başlıklı belgeye uygun olarak İKÜ bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Kültür Eğitim Vakfı ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchise’larına, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ve/veya İstanbul Kültür Üniversitesi’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür iradesiyle açıkça rıza gösterdikleri gayrikabili rücu Kabul beyan ve taahhüt ederler.
 18. Katılımcılar; ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların İKÜ’nün her türlü çevrimiçi ve/veya basılı yayınlarında, resmi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında ve muhtelif yerlerde katılımcının adı belirtilerek kullanım hakkını İKÜ’ye devrettiklerini, sergilenmesine ve umuma iletilmesine izin verdiğini, bu izni sonradan geri alamayacağını 5846 sayılı FSEK kapsamındaki tüm mali ve telif hakları bakımından İstanbul Kültür Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını; gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.
 19. Katılımcılar yarışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
   

JÜRİ ÜYELERİ:

Ayhan USTA, Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fak.
Bahadır KUL, Bahadır Kul Architects
Banu BİNAT, Binat İletişim ve Danışmanlık
Cem KAFADAR, 1İnşaat Danışmanlık
Duygu NAZLI AKOVA, Dr. Öğr. Üyesi, İKÜ Sanat ve Tasarım Fak.
Feza KOCA, Elips Tasarım
Fulya ÇELEBİ, ROTO Frank
Göker ALGAN, ESKA Metal
Hakan KETENCİ, Barış İnşaat
Lebriz AKDENİZ, Lebriz Akdeniz İletişim Danışmanlık
Özden BAŞIBÜYÜK, PETRA Flooring
Rahşan KARABETÇA, İKÜ Mimarlık Fak.
Rima RAZİK, NG Kütahya Seramik
Sertaç AYTAÇ, EKO Sistem Medya Yayıncılık
Yasemin ŞENER, pRchitect

DÜZENLEME KURULU:

Neslihan DOSTOĞLU, Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Esra BOSTANCIOĞLU, Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Bölüm Bşk.
Gamze ALPTEKİN, Doç. Dr., İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd.
Berkay OSKAY, Arş. Gör., İKÜ Mimarlık Bölümü
Caner SÖNMEZ, İKÜ Mimarlık Kulübü Bşk.

ÖDÜL TÖRENİ: 

16 Mayıs 2024, Perşembe, Saat: 15.30, 
İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy yerleşkesi Ataköy binası, 
INNside
 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 05/17/2024 - 11:27