İKÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden Ataköy Yerleşkesi Arka Bahçe Düzenleme Projeleri

İKÜ Ataköy yerleşkesi arka bahçenin öğrenci istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amacıyla, 6‐7 Mart 2020 tarihlerinde Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerimizin katılımına açık bir çalıştay gerçekleştirildi. İKÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerimizden Dr. Suzan Sanlı ve Y. Peyzaj Mimarı Defne Akyol’un destekleriyle 56 öğrencimizin katıldığı çalıştayda, araştırma görevlilerimizin yürütücülüğünde 8 adet proje hazırlandı. Geliştirilen önerilerde; çeşitli etkinliklere imkân veren mekânlar, bu mekânlarda yer alan donatı, kent mobilyası, strüktürel elemanlar tasarlanmış, malzemeler, yeşil alanlar ve sert zeminler belirlendi. Katılımcıların “Herkes için Tasarım” anlayışı ile engelsiz yerleşke çözümleri üretmeleri desteklendi.
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/14/2021 - 11:37