ARCHITECTURAL EPISODES 02 SEMPOZYUMU

ae2 post

Görseli büyütmek için   

MİMARLIK SERİSİ 02: MİMARLIK EĞİTİMİ VE PRATİĞİNDE YENİ DİYALOGLAR
24-25 Mart 2022

Uzatılmış Özet Teslimi  5 Kasım 2021
Özet Kabul 19 Kasım 2021
Tam metin gönderimi 31 Ocak 2022
Tam metin Kabul  22 Şubat 2022
Sempozyum 24-25 Mart 2022

Sempozyuma kayıt olmak için son tarih 08 Mart 2022’dir.

Etkinlik Programı

"Architectural Episodes Sempozyumu 02 programı açıklandı"

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde ilki 15-16 Kasım 2018’te düzenlenen Architectural Episodes Sempozyumlarının 2.’si “Mimarlık Serisi 02: Mimarlık Eğitimi ve Pratiğinde Yeni Diyaloglar” (ARCHITECTURAL EPISODES 02: NEW DIALOGUES IN ARCHITECTURAL EDUCATION AND PRACTICE) temasıyla 24-25 Mart 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum, EAAE (European Association for Architectural Education) birliğinin de içinde olduğu çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Uluslararası sempozyum, mimarlık eğitimi ve pratiğinde yeni iş birliklerini tanımlayan “Mimarlıkta Diyalog” kavramına odaklanmaktadır.

Covid-19 pandemisinin yarattığı kırılma noktasının ardından oluşan uzaktan olma durumu, farklı platformlar arasında iş birliklerini gündeme getirmiştir. Bu durum mimarlık eğitimi ve uygulamalarında yeni yaklaşımları, disiplinler arası aktörler arasındaki farklı diyalogları birbiriyle ilişkilendirirken, yeni kavramları da içermektedir. Mimarlar, mühendisler, psikologlar, eğitimciler, araştırmacılar vb. arasındaki diyaloglar yalnızca eğitim ve profesyonel uygulamalardaki tehdit, fırsat ve sorumlulukların paylaşımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bütünsel bir tasarım düşüncesinin etkili bağlantılarını da tanımlar. Buna bağlı olarak bu sempozyumda; eğitimde yeni yöntemler ve iş birliğini içeren uygulamalar, diyaloğa dayalı tasarım çalışmaları, pandemi sonrası konutta yeni paradigmalar, kentsel çevrede birlikte yaşama pratikleri, afetler üzerine ortak arayışlar, mimarlık ve endüstri arasındaki ortak bağlantılar tartışmaya açılacak konular arasındadır.

Bu sempozyumda, dünyanın farklı bölgelerindeki mimarlık temel alanı ile ilişkili çeşitli meslek gruplarına ait katılımcıların (mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım) ile farklı disiplinlerden temsilcilerin (eğitim, sağlık, psikoloji, hukuk, ekonomi, mühendislik, vb.) deneyimlerini paylaşmaları beklenmekte ve böylece farklı yaklaşımların süreç ve sonuçlarına ilişkin bir karşılaştırma yapılabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca sonuçları sempozyumda sunulmak ve tartışılmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin katılımları ile “Afetler İçinde/Üzerine Muğla Suretleri: Orman Yangınları 2021” (Muğla Transcripts in/on Disasters: Forest Fires 2021) başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. 
Sempozyumda, ana tema başlığı altında aşağıdaki temalardan birine değinen bildiri sunumları yer alacaktır: 
 

Açılış Konuşmaları

Oya Atalay Franck (Day 1)

Şebnem Ünal Hoşkara (Day 1)

Yüksel Demir (Day 1)

Ahsen Özsoy (Day 2)

Ashraf Salama (Day 2)

Esin Kasapoğlu (Day 2)

Panel (Day 2)

DİYALOG 1: EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ VE İLİŞKİLİ YAKLAŞIMLAR

 • Mimarlıkta Eğitim Yöntemleri
 • İş Birlikçi Öğretme Yaklaşımları  
 • E-öğrenme Yaklaşımları ve Yeni Teknikler  
 • İş Birlikçi Öğrenme için Yeni Modeller
 • Pandemi Sonrası Mimarlık Eğitiminde Yaşanan Dönüşümler
 • Tasarım Stüdyosu Eğitimindeki Yeni Paradigmalar
 • Tasarım Eğitimi ve Girişimcilik
 • Mimari Eleştiri, Tarih ve Teori

DİYALOG 2: MİMARLIK PRATİĞİNDE TASARIMDA İŞ BİRLİĞİ

 • Pandemi Sonrası Tasarım Paradigmaları
 • Yaratıcılık ve İş Birliği Yoluyla Tasarım
 • Mimarlıkta Katılımcı Tasarım
 • Çok Disiplinli Tasarım Çalışmaları
 • Tasarım Sürecindeki Aktörler
 • Yeni Medya ve Tasarım 
 • Tasarımda İş Birliği ve Araştırma Yöntemleri
 • İç Mimarlıkta Tasarımda İş Birliği

DİYALOG 3: KOLEKTİF KONUT VE KENTİN YENİ GÜNDEMİ

 • Konutta Yeni Tasarım İlkeleri
 • Açık Alanlarla Etkileşim İçindeki Konut
 • Konut, Sağlık ve Pandemi
 • Psikoloji ve Konut Mekanı
 • Konut Sektörünün Geleceği ve İlişkili Yeni Tercihler 
 • Yeni Koşullar Altında Bilişsel Kent 
 • Kent, Yasal Kurallar ve Mevzuat
 • Akıllı-kent ve Turizm

DİYALOG 4: AFETLER ÜZERİNE ORTAK DÜŞÜNCELER 

 • Yeni Sürdürülebilirlik, Dirençlilik ve Ekoloji Anlayışı 
 • Mimarlık Eğitiminde Sorumluluklar
 • Mimarlık Pratiğinde Beklentiler
 • Afet sonrası Mimari
 • Kentsel/Kırsal Alan ve Peyzaj
 • Kültür, Miras ve Dönüşümler 
 • İklim Krizinde Yeni Diyalektikler
 • Bir Afet olarak Pandemi

DİYALOG 5: MİMARLIK VE SANAYİ İLE İŞ BİRLİKLİ BAĞLANTILAR

 • Sanayi ile İş Birliği
 • Toplum ile İş Birliği
 • Yeni Malzemeler ve Yenilikçi Teknolojiler
 • Mimarlıkta İş Birlikçi Dijital Teknolojiler
 • Yapım Yönetimi ve İş Birliği 
 • Ortak Üretim Süreçleri
 • Mimarlık ve Diğer Sektörler Arasında Etkileşim
   
Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr.
Emel Birer, Prof. Dr.
Esin Hasgül, Dr. Öğr. Üyesi.
H. Nur Kızılyaprak, Dr. Öğr. Üyesi
Merve Aksoy Oral, Arş. Gör. (sekreterya)
Dilara Gür, Arş. Gör. (sekreterya)
 • Henri Achten, Prof. Dr., Çek Teknik Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti 
 • İpek Akpınar, Prof. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye 
 • Cecilie Andersson, Rektör Yardımcısı, Bergen Mimarlık Okulu, Norveç 
 • Tülin Vural Arslan, Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye 
 • Burak Asıliskender, Prof. Dr., Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye 
 • F. Demet Aykal, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Türkiye 
 • Havva Alkan Bala, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Türkiye 
 • Asu Beşgen, Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • F. Cana Bilsel, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Emel Birer, Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 
 • Daniel Comsa, Doç. Dr., Ion Mincu Mimarlık ve Kentsel Planlama Üniversitesi, Romanya 
 • Nilay Coşgun, Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Alper Çabuk, Prof. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • İkbal Çetiner, Prof. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Türkiye 
 • Birgül Çolakoğlu, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Yüksel Demir, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Ayşen Ciravoğlu Demirdizen, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Sedef Doganer, Prof. Dr., Wentworth Teknoloji Enstitüsü, ABD
 • Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 
 • Hugo Dworzak, Öğr. Üyesi, Liechtenstein Üniversitesi, Liechtenstein 
 • Ivan Cabrera Fausto, Prof. Dr., Valencia Politeknik Üniversitesi, İspanya 
 • Oya Atalay Franck, Prof. Dr., ZHAW Mimarlık, Tasarım ve İnşaat Mühendisliği Okulu, İsviçre 
 • Orhan Hacıhasanoğlu, Prof. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Türkiye 
 • Gülay Hasdoğan, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Şebnem Hoşkara, Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs
 • Deniz İncedayı, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye 
 • Hüseyin Kahvecioğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Türkiye 
 • Alaattin Kanoğlu, Prof. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye 
 • Ferda Kolatan, Doç. Dr., Pennsylvania Üniversitesi, ABD 
 • Derya Oktay, Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi, Türkiye 
 • Ahsen Özsoy, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Türkiye 
 • Çiğdem Polatoğlu, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Ashraf Salama, Prof. Dr., Strathclyde Üniversitesi, UK  
 • Belkıs Uluoğlu, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 • Zuhal Ulusoy, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi, Türkiye 
 • Ilaria Valenta, Prof. Dr., Milano Politeknik Üniversitesi, İtalya
 • Johan de Walsche, Prof. Dr., Antwerp Üniversitesi, Belçika 
Sözlü Sunum 750 TL(75 €)
Sözlü Sunum - Öğrenci 400 TL (40 €)
Dinleyici, Refakatçi ve Eş Yazarlar 0 TL (0 €)
Ekstra Bildiri 300 TL (30 €)
Ekstra Bildiri - Öğrenci 200 TL (20 €)
 

Sempozyuma Türkiye’den katılacak katılımcıların katılım ücretlerini (TL olarak) aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir. Ödemeyi yaptıktan sonra dekont kayıt formunda belirtilen yere yüklenmelidir. 

TL HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı :İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Banka        :T.İŞ Bankası
Şube          :  Bakırköy Ticari Şubesi      
IBAN          :TR41 0006 4000 0011 3960 0197 12

Sempozyuma kayıt olmak için son tarih 08 Mart 2022’dir.

Başvuru

“Afetler İçinde/Üzerine Muğla Suretleri: Orman Yangınları 2021” (Muğla Transcripts in/on Disasters: Forest Fires 2021) -  05-06 Mart 2022
Bildiri sunumları için genişletilmiş özetlerin 400 ile 500 kelime uzunluğunda olması ve architecturalepisodes@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Özet, 5 anahtar kelime ile birlikte çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçları içermelidir.

Lütfen yazarların iletişim bilgilerini (telefon ve e-posta) başvuru e-postasına ekleyiniz.
Özet formatı örnek şablon  

Tam metinler belirtilen e-mail adresine (architecturalepisodes@gmail.com) .doc veya .docx formatında iletilmelidir. Tam metin dosyası MetinID.doc (veya docx) olarak adlandırılmalıdır. Metinde yer alan görselleri ayrıca bir ZIP veya RAR dosyası formatında iletebilirsiniz. 

Tam Metin formatı örnek şablon  
Uzatılmış Özet Teslimi  5 Kasım 2021
Özet Kabul 19 Kasım 2021
Tam metin gönderimi 31 Ocak 2022
Tam metin Kabul  22 Şubat 2022
Sempozyum 24-25 Mart 2022

AE02 Sempozyumunda sunulan bildiriler, ISBN numaralı e-kitap formatında yayınlanacaktır. Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler, Yapı Dergisi’nin ve Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin yayın koşulları doğrultusunda makale olarak yayınlanacaktır. 

 
Sempozyum iletişim adresi: architecturalepisodes@gmail.com

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 09/12/2023 - 14:51