ARC0104 EKOLOJİ VE MİMARLIK  

Tarih boyunca canlılar yaşamlarını sürdürebilmek farklı enerji türlerine ihtiyaç duymuşlardır. İnsanlık yaşamsal konfor sağlayabilmek için doğal ve yapılı çevreye ihtiyaç duyarken bir yandan da konforları arttırmak amacı ile doğal çevrelerine zarar vermişlerdir. 

Modern mimari tasarım kriterleri için yapılan çalışmalar yavaş yavaş bireyleri ve toplumları doğal çevreden uzaklaştırmaya başlamış üretilmiş enerji türlerine ve üretilmiş yaşam tarzlarına sıkıştırmıştır. Halbuki yapay enerji kaynakları yeterli olmadığı dönemlerde ve bölgelerde barınma, ısınma, gıda ve iletişimi sağlayacak yaşamsal enerji elde edebilmek için yöresel mimari ve tarihi mimari yöntemler kullanılmıştır. Bu kapsamda tasarımda açıklıkların tasarımı yöntemi ile mekan içi aydınlatma, mikro klima yöntemi ile soğuk bölgelerde ısınma veya sıcak bölgelerde soğutma için, mekan içi kirli havanın atılmasına yönelik tasarımsal yöntemler değerlendirilmiştir.  Bunun için güneş, rüzgar, yeraltı – yerüstü suları etkin olarak kullanılmıştır. 

İnsanlık yaşamsal konfor sağlayabilmek için doğal ve yapılı çevreye ihtiyaç duyarken bir yandan da konforları arttırmak amacı ile doğal çevrelerine zarar vermişlerdir. 

Günümüz gelişmiş teknolojileri ile yaşam kalitesini arttırmak adına doğaya ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle ise yeni arayışlar başlamıştır. Yeni arayışlar bir yandan da enerjinin yetersiz olduğu dönem tarihi yapıların ve yöresel yapıların yöntemlerini yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Bunun için ise öncelikli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki farklı iklim tiplerinin araştırılması ve bu iklim tiplerinin oluşturduğu doğal çevreler araştırılmaktadır. Çalışmalarda Dünyanın farklı bölgelerindeki doğal yapının anlaşılabilmesi için Köppen ve Geiger isimli iki bilim insanı 1900’lü yıllarda endemik bitkilerin yardımı ile farklı iklim tiplerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmışlar ve iklimleri 5 ana başlık altında toplamışlardır[1]. 

Çalışmada öğrencilerimiz Dünyanın Köppen - Geiger iklim sınıflandırmalarına göre farklı iklim bölgelerinde modern ve yöresel mimari yöntemleri ile yapılmış olan yapıların analizlerini karşılaştırmak için analizler yapmışlar. Seçtikleri binaların Sketchup programında modellemelerini yaparak Enerji3D ve SketchUp Sun Path programlarından yararlanarak iç mekan ve dış mekan gün ışığı analizlerini, Wind Path programından yararlanılarak da rüzgar analizlerini yapmışlardır. Yapılan çalışmalar kendileri tarafından seslendirilmiş ve Youtube için hazırlanmıştır. 

Prof. Dr. Filiz BAL KOÇYİĞİT 

 

PROJE İSMİ PROJE DOSYASI
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (İZMİR) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (İZMİR) REGION   
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (ERZURUM) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (MARDİN) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (BURSA) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (ŞANLIURFA) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (MONTENEGRO) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (EGYPT) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (MANİSA) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (EGYPT) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (NETHERLANDS) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (EASTERN BLACK SEA) REGION  
ARC0104 E&A CLIMATE CLASSIFICATION AND BUILDING CHARACTERISTICS OF THE (ERZURUM) REGION  

 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 04/03/2023 - 14:47