"Şehir Planlamanın Kapsamı, İlkeleri ve Uygulama Deneyimleri"

Mimarlık Bölümü tarafından, Prof. Dr. Evrim Töre yürütücülüğündeki "MIM5040 Kentsel Planlama İlkeleri" dersi kapsamında "Şehir Planlamanın Kapsamı, İlkeleri ve Uygulama Deneyimleri" başlıklı seminer düzenlenecek. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Y. Şehir Plancısı Gökçe Dede'nin konuk olacağı etkinlik, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09.15’te MTSVII stüdyosunda gerçekleştirilecek.