Arş. Gör. Ufuk Küçükyazıcı ile Arş. Gör. İdil Akkuzu, ENHR Konferansında Sözlü Bildirilerini Sundular

Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ufuk Küçükyazıcı ile Arş. Gör. İdil Akkuzu, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen "European Network for Housing Research (ENHR)" isimli konferansa katıldılar. 

Konferansta; Arş. Gör. Ufuk Küçükyazıcı "A Discussion about Social - Aspects of - Housing in Turkey: Evaluating the Changing Spatial Characteristics of Shared Place in Turkish Housing", Arş. Gör. İdil Akkuzu "A Critical Approach to Discourses on Temporary Accommodation: Mimarlik Journal (1963-2021)" başlıklı sözlü bildirilerini sundular.