Arş. Gör. A. Hilal Iavarone, “II. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi”nde Tam Metin Sunumunu Yaptı

İKÜ Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. A. Hilal Iavarone, 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen “II. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi”nde, "Kıyı Kentlerinin İklim Değişikliği Eylem Planı Söylemleri: Deniz Seviyesinde Yükselme Odağında İstanbul ve Kocaeli Örneği”  başlıklı akademik çalışmasını tam metin olarak sundu.