2021-2022 YAZ DÖNEMİ STAJ YERİ BAŞVURULARI

GNO’su 3.00’ın üzerinde olan ve staj yeri arayan öğrenciler, Staj Protokolü bulunan firmalarda staj yapmak üzere değerlendirmeye alınacaklar. Başvuracak öğrencilerin 15 Haziran 2022 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki bilgileri doldurup, başvuru formunu ve transkript çıktılarını staj komisyonuna (Sevgi Pınar Turan - s.turan@iku.edu.tr mail adresine) teslim etmeleri gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları aynı hafta içinde ilan edilecek.

The students, who has min. 3.00 Grade Point Average (GPA) and want to work in one of the firms having internship protocols with our university, will be evaluated by the Internship Commission. The student, who will apply to the selection, should send this application form and trancript of records to the Internship Commission (Sevgi Pınar Turan- s.turan@iku.edu.tr mail adress) until 15.06.2022 17:00. The students are informed about the outcome of the selection via e-mails.

Staj Protokol Başvuru Formu e
Internship Protocol Application Form e
Mimarlar Odası Staj Programı e

 

Kurum / Kişi (Company/Person) Kontenjan (Quota) Staj Türü (Type of Internship) Özel Koşullar (Special Conditions)
Barış İnşaat / Hakan KETENCİ 4 kişi / 4 students Şantiye / Site 3. sınıf ve üstü 
3rd class and above
Elips Tasarım / Feza ÖKTEN KOCA 3 kişi / 2 students Ofis / Office 3. sınıf ve üstü
3rd class and above
Öznur Çağlayan 2 kişi / 2 students Ofis / Office Home-office
Tasarım Fabrikası (Emre Arslan) 2 kişi Eylül, 1 kişi Temmuz
2 student for September, 1 for July
Ofis / Office
Şantiye / Site
2 Kişi Eylül Maslak,  1 kişi Temmuz Şantiye / 
2 Students for September-Office
1 Students for July-Site
Perse Mimarlık (Ali Dostoğlu) 2 kişi / 2 students Ofis / Office 18.07.2022-12.08.2022- 1 Öğrenci / 1 student
15.08.2022-09.09.2022- 1 Öğrenci / 1 student
Dicle Hökenek Architecture 1 kişi Temmuz, 1 kişi Ağustos
1 student for July, 1 for August
Ofis / Office Üst sınıflardan öğrenciler / 
students from the upper classes
Tabanlıoğlu Mimarlık 2 kişi / 2 students Ofis / Office Ağustos Sonu Başlangıç, 4. Sınıf öğrencisi / 4th class preferably, but 3rd class can also be.
Bilgin Mimari Tasarım 1 kişi Temmuz / 1 student for July Ofis / Office  
Modern Mimarlar / Ayhan Usta 1 kişi Temmuz / 1 student for July Ofis / Office  
Cemal Şapoğlu 1 şantiye 1 ofis     
İKÜ Yapı İşleri     2 kişi Temmuz, 2 kişi Ağustos /
2 student for July, 2 for August
Şantiye / Site 4. sınıf /
4th class
Mimarlar Odası Trakya Bakırköy Temsilciliği 20 öğrenci Ofis / Office 18.07.2022-18.08.2022/ Workshop 
Betül Nur İleri 2 kişi Şantiye / Site