2020-21 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 08.09.2020 tarih, 11 no’lu toplantısının 1 sayılı kararı gereğince; COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmelere bağlı olarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tüm derslerin online (çevrimiçi) yöntemiyle sürdürülmesine, yıliçi ve yılsonu sınavlarının tümünün online (çevrimiçi)  yöntemiyle, dersi veren öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin  akademik pakette ilan ettiği şekilde (kısa sınav, test, ödev teslimi vb.) yapılmasına karar verilmiştir.