Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ayşe Gökşin “Konut Esaslı Dönüşümde Katılımcı Yaklaşımlar: Tarihsel Süreç ve Deneyimler Üzerinden Bir Okuma” Başlıklı Sunum Yaptı

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ayşe Gökşin, EXPLOREDRAFT Platformu tarafından 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen "Tasarımda Yeni Yaklaşımlar Seminer Programı"na davetli konuşmacı olarak katılarak, “Konut Esaslı Dönüşümde Katılımcı Yaklaşımlar: Tarihsel Süreç ve Deneyimler Üzerinden Bir Okuma” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Seminer programında kentsel akupunktur, taktiksel kentleşme ve katılımcı yaklaşımlar gibi konular tartışmaya açıldı.