“Geometri Atölyesi”

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 14 Kasım 2020 Cumartesi günü Dr. Suzan Sanlı Esin ve Öğr. Gör. Pelin Çetken yürütücülüğünde 6 saat süren çevrimiçi bir geometri atölyesi gerçekleştirdi. Sunum ve tartışmaların ardından, bir “yaprak” görseli özelinde 3 aşamalı bir çalışma yapıldı. İlk adımda öğrencilerden, bu yaprak fotoğrafına bakıp, onun gerçeğe yakın bir imajı oluşturulması istendi. İkinci adımda, bu yaprağın geometrik biçimlere parçalanması ve geometrik düzlemlerden oluşan bir bütün halinde temsil edilmesi denendi. Bu işlemle her öğrenci, bir yaprağı oluşturan geometrik parçalara ait kendi biçim repertuarını oluşturdu. Ayrıca bu biçimlerin nasıl bir araya geldiği analiz edilerek bir kurallar dizisi saptadı. Son adımda ise var olan yapraktan bağımsız şekilde elde edilen biçim repertuarı ve kurallar dizisi ile bir yaprağın soyutlaması ve kendine özgü dilde yeni bir yaprak üretilmesi hedeflendi. Bu soyutlama eylemini yönlendirecek bir ana fikrin gerekliliği vurgulandı. Böylece 11 adet, kendi hikâyesi olan, özgün yaprak figürü üretildi. Atölye sonrasında katılımcılara, bu geometrik çizim denemelerinden oluşan süreçten ne öğrendikleri, doğadaki düzensiz görünümünün ardındaki düzeni araştırmanın, mimari tasarım bağlamında katkısının ne olduğu soruldu.
 

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”

“Geometri Atölyesi”


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/14/2021 - 11:46