Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Mimarlık Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her ortamda yarışabilen, çevreye ve tarihsel değerlere duyarlı çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmek; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın, uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Kaliteli bir fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunacak yeni bilgiler üreterek, gelecek nesillere aktarmak Mimarlık Bölümümüzün görevleri arasında yer alır.

VİZYONUMUZ 
Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini teknoloji aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde toplum yararına kullanabilen, tarihi ve doğal çevreye, etik değerlere saygılı, yaratıcı, çağdaş, akılcı çözümler üretebilen mimarları, eğitim, uygulama, araştırma bütünlüğüne dayalı öğrenci odaklı bir eğitim modeli ile yetiştirmektir.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 07/04/2019 - 16:08