“Hasanpaşa Gazhanesi” Paneli

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.00’de “Hasanpaşa Gazhanesi” başlıklı e-panel düzenledi. Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli, Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Salman ve Doç. Dr. Deniz Aslan’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelin moderatörlük görevini Öğr. Gör. Şeyda Şen üstlendi. Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, Hasanpaşa Gazhanesi koruma yaklaşımları, yapının yeniden işlevlendirme projesindeki tasarım esasları ve uygulama süreci aktarıldı. Panelde; endüstri yapılarının restorasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar ve yeniden işlevlendirme sürecinde yerel yönetimlerin rolleri tartışılarak, projenin tamamlanması sonrasında yapıdaki yönetim modelinin nasıl uygulanabileceği sorularına cevap arandı. 
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/14/2021 - 11:50