Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler, Geleceğin Mimarları,

Mimarlık Bölümü’ne kaydınızı yaptırarak mimarlık mesleğine yönelik eğitimin ilk adımlarını atmanız dolayısıyla sizleri kutlarım. İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı program sunan İKÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere farklı bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir eğitim anlayışıyla şekillenmiştir. Bu anlayışın izinde temel hedef; çağdaş, etkin ve örnek bir kurumsal yapı içinde, her tür ortamda yarışabilen, uluslararası düzeyde yetkin, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, tarihsel, çevresel ve etik değerlere saygılı; özgür, araştırıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmektir.

Pek çok saygın öğretim üyesinin ders verdiği İKÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri arasında, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından eğitim kalitesi akreditasyona uygun bulunan ilk ve tek, Türkiye’deki tüm mimarlık bölümleri arasında üçüncü Mimarlık Lisans Programı’na sahiptir. Ayrıca, Mimarlık tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programları da bulunmaktadır. İKÜ Mimarlık Bölümü’nün eğitim içeriği uluslararası mimarlık programlarıyla paralel olarak Bologna Süreci kriterlerine göre hazırlanmıştır.

Uluslararası ölçekte çeşitli okullarla ortak çalışmaların yapıldığı, gezi ve atölye çalışması gibi etkinliklerin düzenlendiği İKÜ Mimarlık Bölümü, etkin bilgi aktarımının yanı sıra öğrencilerin düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini sağlayan bir eğitim atmosferi sunar. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı içinde tasarım stüdyolarında ortaya çıkan ürünler dönem sonlarında sergilenmekte, yerleşkelerimizde mimarlık ortamında değerli katkıları olan mimarların sergileri sıklıkla yer alarak öğrencilerin, kültürel etkileşim içinde kendi bakış açılarını geliştirebilmelerini sağlayabilecek zengin bir görsel ortam yaratılmaktadır.

Mimarlık Bölümü’nde geçireceğiniz eğitim süreci boyunca size başarılar diler ve yeniliklere açık, çevresine duyarlı mimarlar olacağınız inancıyla hepinize hoş geldiniz demek isterim.

Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık Bölüm Başkanı
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 11/01/2023 - 13:14