Hakkımızda

Mimari Çizim yapan öğrenciİstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki amaç, yaşam boyu öğrenmeye yönelik düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırılmış mimarlar yetiştirmektir. Mimarlık eğitimini dünya standartlarına taşımayı amaçlayan İKÜ Mimarlık Bölümü, vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri arasında akredite olan ilk “Mimarlık Lisans Programı” olma özelliği taşımaktadır. 1998/1999 yılında eğitime başlayan Mimarlık Bölümü, 2012/2013 yılından itibaren Türkçe ve İngilizce eğitim yapan iki ayrı program ile eğitim vermeye devam etmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, mimarlık eğitiminin çok yönlü süreci dikkate alınarak, tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere çok farklı bileşenleri kapsayan çok boyutlu ve disiplinlerarası bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. İKÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü; uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere çözümler üretebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen; yaratıcılığı, dinamizm ve girişimcilik ruhunu benimsemiş mimarlar yetiştirmek hedefiyle hazırlanan, Bologna kriterlerine uygun, güncel bir eğitim içeriğine sahiptir.

Eğitim, İngilizce dil yeterliliğine sahip, konularında yetkin ve büyük oranda tam zamanlı, akademik ve profesyonel yaşamdaki deneyimlerini aktarmaları için de sınırlı sayıda dışardan desteklenen zengin bir akademik kadro tarafından verilmektedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı içinde, tasarım stüdyolarının ana omurgayı oluşturduğu, diğer kuramsal derslerin bu ana omurgayı desteklediği bir yapı sunulmaktadır. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı içinde, tasarım stüdyolarının ana omurgayı oluşturduğu, diğer kuramsal derslerin bu ana omurgayı desteklediği bir yapı sunulmaktadır. Uluslararası ölçekte çeşitli okullarla ortak atölye çalışmaları, çalıştaylar ve sergiler düzenlenmektedir. Erasmus değişim programı ile lisans ve lisans üstü düzeyde her yıl Bölümümüze yabancı öğrenciler gelmekte, Bölümümüzde okuyan öğrenciler ise bir ya da iki dönem eğitim almak için anlaşmalı olduğumuz okullara gitmektedirler.

Gerek yabancı uyruklu öğrenciler, gerekse mesleki eğitimini yabancı dilde almak isteyen öğrenciler için tamamen İngilizce dilinde eğitim veren Mimarlık İngilizce Programı ile uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bu çalışmalara katılımın arttırılması amaçlanmaktadır. Yurt dışından gelen Erasmus öğrencileri için de İngilizce Programı tercih nedeni olmaktadır. Mimarlık Türkçe Programı ile paralel eğitim içeriğine sahip İngilizce Programı’nda eğitim alan öğrencilerin oluşturduğu çok uluslu yapı, farklı kültürlerin birarada olmasından kaynaklanan dinamiklerle öğrencilerin kazanımlarının zenginleşmesini tetiklemektedir. 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/17/2018 - 10:53