"Bir Anlam ve Eleman Envanteriyle Kaç Mekan Üretiriz?"

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 20 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da "Bir Anlam ve Eleman Envanteriyle Kaç Mekan Üretiriz?" başlıklı atölye çalışmasını düzenledi. Öğr. Gör. Suzan Sanlı Esin, Yük. Mim. Canan Ganiç, Arş. Gör. İdil Akkuzu yönetiminde gerçekleşen çalışmada; zemin, tavan, duvar arketipleri ile alternatif mekanlar üretme denemeleri gerçekleştirildi. Bu 3 elemanın mekân sınırlama durumları, bir araya geliş biçimleri, dolaşım ilişkileri, açıklık/kapalılık dereceleri katılımcılar tarafından belirlenerek, mekânın farklı örgütlenme halleri araştırıldı. Atölyenin amacı; katılımcıların temel mekân elemanlarıyla oluşturdukları kurgularda, çok farklı eylem kalıpları ve mekânsal anlamlar üretebileceklerini görmeleridir.

"Bir Anlam ve Eleman Envanteriyle Kaç Mekan Üretiriz?"

"Bir Anlam ve Eleman Envanteriyle Kaç Mekan Üretiriz?"


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 08/04/2021 - 16:22